Wat is een passende boodschap?

Aansluiten op uw interesses

boodschap-1.svg

Organisaties die hun klanten met de juiste boodschap proberen te bereiken, proberen zo goed mogelijk rekening te houden met uw interesses. Natuurlijk zijn die interesses af te leiden uit de gegevens die een organisatie al van u heeft ontvangen, zoals producten die u eerder heeft gekocht of uw zoekgedrag op hun website. Maar vaak zijn deze gegevens alleen niet voldoende en helpen gegevens uit andere bronnen onze opdrachtgevers om hun boodschap relevanter te maken.

Data uit openbare bronnen en van gerenommeerde partners zijn daarin heel belangrijk, zoals data van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en uit de BAG (Basis Administratie Gebouwen). Vanuit dergelijke bronnen zijn gegevens beschikbaar van bijvoorbeeld woningen in Nederland, zoals het adres, bouwjaar en oppervlakte van de woning. 

Daarnaast voeren wij marktonderzoek uit door te vragen naar zaken zoals gezinssamenstelling, inkomensniveau, hobby’s, media- en winkelvoorkeuren. Die gegevens worden gebruikt voor het doen van analyses en het inschatten van interesses, zoals die van gezinnen die wonen in een rijtjeswoning.

Als we vanuit ons marktonderzoek bijvoorbeeld weten dat gezinnen vaker dan gemiddeld in een rijtjeswoning wonen, voetballen en graag naar de film gaan, dan is de kans groter dat een willekeurig adres van een rijtjeswoning vergelijkbare interesses heeft. 

Zo kunnen de interesses worden bepaald van een marktgebied, de doelgroep of het adressenbestand van onze opdrachtgevers. Zij kunnen op die manier bijvoorbeeld beter bepalen welk type winkel waar gevestigd moet worden, welke producten en diensten het beste aansluiten bij hun doelgroep of hoe zij het beste kunnen communiceren met bestaande klanten. Zo proberen zij hun boodschap zo goed mogelijk af te stemmen op hun wensen en behoeftes.

Klanten bereiken op het juiste adres

boodschap-6.svg

De telefoonboeken met adresgegevens van vroeger bestaan niet meer. Maar iemand op het juiste adres bereiken is nog steeds belangrijk. En volgens de wet ook verplicht, zoals voor verzekeraars. In de wet is geregeld dat zij een zorgplicht hebben voor hun klanten. Onze opdrachtgevers moeten op basis van die wet hun klanten regelmatig vragen stellen over de financiële producten die zij afnemen. Maar verhuizingen worden niet altijd doorgegeven, dus hoe bereik je iemand op het juiste adres?

Ook het juiste moment om iemand te bereiken is belangrijk. Organisaties weten vaak niet of iemand is overleden. Juist in zo'n moeilijke tijd is het voor u als nabestaande zeer confronterend als zij de overledene toch benaderen.

Omdat organisaties geen toegang hebben tot het bevolkingsregister (Basisregistratie Personen), zijn andere manieren noodzakelijk om klantgegevens actueel te houden. Wij doen dat door verhuizingen bij te houden en door het beschikbaar stellen van een overledenenregister. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld adresgegevens van onze opdrachtgevers zo actueel mogelijk worden gehouden. Wij maken dus eigenlijk gebruik van een modern adressenboek waarmee onze opdrachtgevers kunnen voldoen aan de wettelijke zorgplicht om u op het juiste adres te bereiken.

Nieuwe doelgroepen bereiken

boodschap-5.svg

Om nieuwe doelgroepen te bereiken kunnen organisaties gebruik maken van de adres- en naamgegevens van onze datapartners. Dit zijn adressen die benaderd kunnen worden voor het toesturen van geadresseerde reclamepost. Over die doeleinden is via de privacy statements geïnformeerd. In tegenstelling tot het versturen van e-mails, is er wettelijk geen voorafgaande toestemming nodig om reclamepost te mogen sturen. Uiteraard gaan wij wel zeer zorgvuldig met deze gegevens om, met respect voor uw privacy.

Om irritatie over irrelevante reclame te voorkomen en om te zorgen voor minder afval, helpen we onze opdrachtgevers om alleen adressen te benaderen die zo goed mogelijk passen bij hun doelgroep. Hiervoor maken we gebruik van de mogelijke interesses van een doelgroep. Bijvoorbeeld door voor een tuincentrum alleen maar de adressen van rijtjeswoningen te selecteren met een grote kans op het hebben van een tuin en binnen een bepaalde afstand tot het tuincentrum.

Ook online kan, bij herkenning op basis van een cookie van het apparaat waarmee u een website bezoekt, rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de afstand tot een winkellocatie. Op basis van die afstand kan een advertentie worden getoond, zoals van het tuincentrum.