De beveiliging van persoonsgegevens staat voorop bij alles wat we doen.

ISO 27001 gecertificeerd

data-beveiliging-1.svg

We zijn gewend om zorgvuldig met gegevens om te gaan. We weten als geen ander dat deze goed beveiligd moeten worden, bijvoorbeeld om misbruik door derden te voorkomen. Dat doen we ook en die beveiliging nemen we heel serieus.

Wij beschermen de data in onze systemen met allerlei technische en organisatorische maatregelen. Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd en hebben ons informatiebeveiligingsbeleid ingericht conform deze ISO 27001 beveiligingsstandaard. Elk jaar worden wij hierop door een onafhankelijke instantie gecontroleerd. U kunt hier meer lezen over wat dit ISO certificaat betekent. Belangrijk zijn in ieder geval:

  • Alle medewerkers hebben een VOG verklaring en zijn verplicht tot geheimhouding
  • We hebben een eigen beveiligd servercentrum in Nederland
  • We weten wie wanneer waar bij kan, door toegangsbeheer en autorisatie
  • Hoewel we alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om dit te voorkomen, oefenen we wat we moeten doen bij een eventueel datalek
  • We hebben een Data Protection Officer en al onze medewerkers worden getraind in privacy en beveiliging
  • We hebben een eigen Privacy Officer die het antwoord weet op uw vragen.