Bescherming van uw rechten

Bescherming gegevens in Nederland

belang-1.svg

Organisaties zijn op grond van de wet verplicht om de persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijke zijn actueel te houden. Onze dienstverlening wordt door onze opdrachtgevers ingezet voor het op orde houden van hun klantbestanden (datakwaliteit) en voor direct marketing doeleinden.

Met onze diensten helpen wij onze opdrachtgevers om mogelijk frauduleuze handelen te voorkomen door gegevens waarover zij beschikken te vergelijken met onze Referentiegegevens. Zo kan een online slijterij of loterij controleren of zij daadwerkelijk te maken heeft met iemand die minimaal 18 jaar is. Ook helpen wij onze opdrachtgevers om te identificeren, verifiëren en controleren of uw gegevens waarover zij beschikken valide en volledig zijn. Deze opdrachtgevers hebben veelal een wettelijke verplichting om persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn van tijd tot tijd te verifiëren en actueel te houden. Denk hierbij aan banken en verzekeraars die willen controleren of u nog woonachtig bent op het voor hen laatste bekende adres. De Nederlandse wetgever stelt strenge eisen aan degelijke organisaties ten aanzien van misdaadpreventie, anti-witwasregelgeving en hun antifraude processen.

Wij borgen dat organisaties die gebruik maken van onze diensten zich houden aan de wetgeving. Zo zorgen we er voor dat persoonsgegevens altijd door Nederlandse en Europese wetten en regels worden beschermd.

Wij werken strikt volgens de geldende Nederlandse en Europese privacy wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zijn we erkend met het privacy waarborg van de branchevereniging DDMA. Binnen onze organisatie behandelt een speciale Privacy Officer alle vragen die u als consument heeft over onze werkzaamheden.

Onze verwerking van persoonsgegevens is tot op heden altijd aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1285521.

Respect voor uw privacy

belang-2-1.svg

Wij ontsluiten meerdere soorten gegevens, waaronder persoonsgegevens, zoals uw naam en adres. We doen er alles aan om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals IBAN nummers, medische gegevens of politieke voorkeur verwerken wij niet. Daarmee is een inbreuk op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene bij voorbaat zeer beperkt.

Als persoonsgegevens worden gebruikt door onze opdrachtgever, bijvoorbeeld voor het toesturen van reclamepost, dan staan we altijd stil bij de mogelijke gevolgen. Voor het toesturen van reclame moet onze opdrachtgever een gerechtvaardigd belang hebben dat zwaarder weegt dan de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Deze belangenafweging nemen we heel serieus. We denken aan uw belang en willen niet dat u als consument onaangenaam verrast wordt. Daarom wijzen wij onze opdrachtgevers op het uitvoeren van een balanstest. Dit doen wij zelf ook door de doelen waarvoor onze diensten worden gebruikt, te beoordelen en eventueel af te keuren om irritatie bij u als consument te voorkomen.

Voor een nadere toelichting vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens, zie deze link.

 

Heeft u reeds aangegeven geen aanbiedingen of reclame te willen ontvangen? Bijvoorbeeld door u in te schrijven in het Postfilter? Voordat onze opdrachtgevers reclamepost versturen, zorgen wij ervoor dat alle adressen uit deze registers uitgesloten worden. Indien u dus staat ingeschreven, dan wordt u ook niet meer benaderd voor direct marketing doeleinden.

Daarnaast heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens die wij mogelijk gebruiken op te vragen en u hiervan uit te schijven.